Aktuality

Aktuality

Aktuality

Kde je nás vidět....

  • Dlouhodobě probíhá realizace vybraných ploch zeleně v Borové v rámci OPŽP
  • Dokončena je realizace ozelenění víceúčelového hřiště v Českých Libchavách
  • Probíhají realizace některých rodinných zahrad
  • Řeší se park na "zelené louce" v Poličce