Články a rady

Články a rady

Další tipy

 • Navštivte sekci "Napsali o naší práci", kde najdete další zajímavé články a rady
 • Přečtěte si podrobněji o 3D vizualizacích zahrad
 • Máte-li nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat
 • Někdy je obraz více než slovo....proto se podívejte do referencí

Zahrada a čas

Zahrada je v podstatě projevem existence přírody uspořádané člověkem, jedná se tedy o neustále se vyvíjející společenstvo. Jen s pomocí zahradního architekta, který kooperuje s investorem, může být toto dílo krásné pro své uživatele v každé své fázi vývoje, který jde ruku v ruce s plynutím života rodiny, která ho obývá.

Již od počátku je třeba si uvědomit, že zahradu ovlivňuje nejen člověk, ale i příroda a k celé problematice podle tohoto faktu také přistupovat. Podstatou každé zahrady jsou živé organismy, které nejsou neměnné a nereagují vždy podle stejné šablony. Jsou to bytosti, které by měly být přijímány s láskou, pochopením a trpělivostí, stejně jako každý tvor, který má duši.

Ačkoli se ve vztahu lidí k přírodnímu prostředí neděje celkem nic nového, lecjaká novinka se naopak objevuje v přístupu k utváření zahrad. I proto je každá zahrada proměnlivá nejen během roku, ale i během celé své existence a je odrazem našeho současného životního postoje. Zahrada, na kterou investor celý život pouze „pohlíží“ bývá studená a sterilní, živé a osobité zahrady se musí „zabydlet“, stejně jako dům, aby vyzařovaly ono krásné "teplo domova". Tvorba zahrady jde tedy v ideálním případě ruku v ruce s představami investora a také se samotnou stavbou domu, který rozšiřuje o jednu velkou místnost plnou rozmanitého potenciálu. Rozhodně, pokud má mít naše zahrada nějaký „genius loci“, bude se jednat o „běh na dlouhou trať“. Na rozdíl od domu, který se postaví a ihned nás osloví, je zahrada velmi výrazně ovlivněna během času a do své krásy spíše postupně zraje. Promyšlená zahrad je ale působivá některými partiemi ihned po svém založení. Při pečlivě připravených podkladech je kostra zahrady ihned funkční a poměrně rychle esteticky působivá, takže dělá svému majiteli radost již od prvních chvil, kdy ještě rostliny většinou nehrají tu hlavní roli. Pokud se ale nebojíte investovat větší finanční obnos, můžete časový horizont zrání zahrady ke kráse o pořádný kus zkrátit. Záleží jen na Vás.

Proč si nechat zpracovat studii řešení zahrady?

Studie zahrady je půdorysný výkres (skica) v měřítku 1:50 – 1:500 (podle velikosti pozemku), řešící komplexně celý zadaný pozemek s ohledem na veškeré stávající stavby. Obsahuje samotnou kresbu řešeného prostoru v půdorysu, legendu, severku a stručné, leč zásadní popisy a cíle řešení, vysvětlující záměry s jednotlivými částmi Vašeho pozemku.

Studie zahrnuje celkové kompoziční řešení, odpovídající všem provozně funkčním vztahům. Jedná se o architektonický podklad, který řeší základní prostorově-funkční rozčlenění zahrady. Tento důležitý podklad je výsledkem vlivu mnoha faktorů, které do jeho řešení vstupují (investor a jeho požadavky, architektura a provozní vztahy domu, přírodní podmínky, finance, sousedé, trendy, zahradní architekt, vaše děti, pes, okolní krajina atd.). Jedná se o stejný stupeň dokumentace jako u studií stavebních objektů, kdy se řeší prvek jako komplex bez zacházení do větších detailů.

Studie investorovi vyřeší provozní vztahy, stavební prvky (ve stupni studie, tj. jejich vnější vzhled, hrubé vnitřní uspořádání a rozměry) a jejich umístění a funkci (pergoly, sklady apod.) a v neposlední řadě také zeleň (popisy záměru, volené skupiny rostlin, jejich výšky, barvy atd.).

Studii zahrady lze řešit variantně, čím více variant, tím jsou pro zákazníka ekonomičtější a zachycují širší okruh možností řešení. Každá varianta a tím pádem i každá studie je řešena jako originál, šitý “na míru“ zákazníkovi.

Přínosy studie zahrady:

 • vím, kde a jak budou řešeny konkrétní funkce na mojí zahradě
 • jsou vyřešeny veškeré provozní vztahy (dlážděné plochy, stání aut, vjezdy na zahradu, pěšiny, odpočinková zákoutí, oplocení a vstupy atd.)
 • znám místo a tvar bazénu, koupacího jezírka
 • vím, kde bude pergola, terasa, jak velká, jakého vzhledu – lze dopracovat jako projekt pro účely stavebního úřadu
 • znám půdorysy zadlážděných ploch, jejich technologické požadavky, znám plochy s neživými materiály
 • mohu účelně rozmístit ornici, využívat výkopky zemin, stavební zbytky a využít přebytky zeminy k modelacím
 • mohu realizovat najednou větší stavební prvky na zahradě: bazén, jezírko, pergolu, kůlnu, skladiště, oplocení, terénní modelace apod., případně mohu k jejich realizaci využít stavební stroje, budující dům, koordinuji řešení stavebních prvků se stavbou domu (mám na pozemku stroje, nemají co ničit, nemám plot, mohu pohodlně umístit velké balvany, mohu shánět patřičné materiály na zahradu a pohodlně je skladovat
 • studie vyřeší půdorysné vedení oplocení, případně i jeho vzhled
 • studie řeší osvětlení zahrady: hlavní provozní místa, nasvětlení zeleně, včas jsou realizovány rozvody el. po zahradě (nerozkopu si nový trávník)
 • studie je určujícím podkladem pro projektové dořešení všech stavebních prvků
 • je vyřešena plocha trávníku, mohu zavčasu realizovat závlahový systém
 • vyhnu se bezhlavému odstranění stávající zeleně (pro zahradní tvorbu má vysoký potenciál)
 • na vyřešenou studii lze vytvořit hrubou ekonomickou rozvahu
 • rostliny, u kterých se požaduje rychlé působení mohu na základě řešení studie vysadit včas, aniž by hrozilo jejich poničení, aneb „čím dřív to roste, tím lépe“ (živé ploty, solitéry, pohledové clony atd.)
 • vyvaruji se nevhodnému použití rostlin (jedovaté druhy vs. děti a zvířátka, prostorově nevhodné druhy a jejich následné složité odstraňování, vysoký úhyn rostlin díky nevhodně zvoleným druhům
 • každá studie je originál šitý na míru investorovi a jeho záměru
 • vím, jaké funkce na zahradu dokážu umístit a kam, znám provozní vztahy, mám jasno
 • mohu shánět patřičné materiály s předstihem
 • mám půdorysně, případně i typově vyřešené oplocení
 • na základě studie rozpracuji stavební prvky pro potřeby jednání se stavebním úředem