Vizualizace zahrad

Vizualizace zahrad

Vizualizace zahrad

Důvody proč chtít vizualizaci zahrady

  • Jedinečná možnost vidět dílo před vlastní realizací
  • Možnost komletního řešení zeleně i staveb
  • Rozhodování z více variant
  • Nejleší kvalita v celé republice!
  • Usnadnění procesu prosazování Vašeho záměru

Vizualizace zahrad

Protože studie zahrady je řešena půdorysně a třetí rozměr je do ní vnesen pouze slovními popisy, případně skicami a také proto, že dnešní doba je dobou neustálého pokroku a inovací, nemusí se zákazník spokojit pouze s půdorysnou kreslenou studií zahrady v měřítku. I do naší tvorby vstupuje dimenze třetího rozměru, již běžně Vám tedy nabízíme kvalitní fotorealistické vizualizace, které pomohou při představě nejen stavebních prvků, ale i vlastní zeleně. Každý projekt stavby nebo zeleně je jistě technicky a odborně zvládnutý, nicméně si přiznejme, že jeho čitelnost není laikům až tak blízká. Proto má vizualizace architektury význam již na úrovni studie. Ukáže nám strohé technické výkresy v příjemnější podobě a v případě fotorealistického zpracování naprosto „opravdově“ se všemi materiály, stíny a detaily.
Dílo je tak nerozeznatelné od skutečné realizace a již v této ranné fázi projektování jasně ukazuje cíl a tím ulehčuje celý proces rozhodování a prosazování díla.

Nabízíme Vám zpracování čehokoli, co si neumíte představit, ve fotorealistické vizualizaci, která zobrazí záměr v realistickém obraze. Naprosto přesné a nezbytné, leč "suché" technické výkresy, dostanou "živou" podobu, čitelnou bez problémů pro každého z Vás. Jsou-li podklady zaměření pozemku a stavby domu připraveny počítačově, skýtají nám nekonečně mnoho možností zobrazení pozemku - náhled na řešení můžeme sledovat z různách míst a výšek. Je tak umožněno ještě před realizací přesně vědět, jak naše zahrada bude vypadat. Tyto fotorealistické vizualizace mohou být důležitým podkladem při rozhodování z více variant řešení a při prosazování jakéhokoli našeho záměru. Návrh zahrady lze znázornit i axonometricky, v nadhledu nebo v top pohledu, stejně jako je možné pomocí samotnou zahradou procházet či do ní nahlížet z oken domu. Na internetu je pak možné vidět velké množství fotografií jednotlivých kultivarů rostlin, které lze podrobně procházet. Proto každý člověk, který návrhu zahrady dá nějaký čas a finance, bude také vědět, co ho po této stránce čeká.

Přes všechny tyto realistické vyobrazené zahrady jsou nutné konzultace se zahradním architektem, který by měl být v roli trpělivého rádce, který nadšeně vysvětluje, doporučuje a radí.

Zajistíme pro Vás i vizualizace pergol, zahradních domků a dalších staveb. Chcete-li pomoci se zobrazením celých lokalit, náměstí, ulic, jakýchkoli budov nebo zeleně, obraťte se na nás. Stejně tak zajišťujeme vizualizace návrhů ostatních zahradních architektů a firem.

Naše firma připravuje perokresby zahrad jako podklady pro fotorealistické vizualizace do katalogu RD firmy G SERVIS.