Rodinné domy

Rodinné domy

Developeři a firmy

Myslete i na okolí své firmy

 • Dáme Vaší zahradě myšlenku a tvar
 • Zařídíme získání státních a evropských dotací
 • Navrhneme a ukážeme Vám zahradu v 3D návrhu
 • Zařídíme realizace u kvalitní a ověřené firmy
 • Postaráme se o autorský dozor

Aby Vaše plány nad zahradou neskončily pláčem, zkuste zvažovat již od počátku výběru pozemku a projektu domu, co od zahrady očekáváte a jaké jsou Vaše představy a cíle. Zahrada je dnes chápána jako nedílná součást životního prostoru každého člověka, který se rozhodl žít ve svém vlastním domě a tak by jí měla být od počátku koupi pozemku věnována náležitá pozornost. Svou zahradu celý rok vizuálně vnímáme a velmi často v ní pobýváme, naše zahrada stárne spolu s námi a je odrazem naší péče, lásky a životního postoje. Ve správné ahradě by se mělo dobře „bydlet“, měla by dobře fungovat jako celek a lákat k životu v ní.

Nejčastější postup řešení rodinných zahrad:

 • schůzka na řešené lokalitě, „zahradní interwiev“, fotodokumentace, doměření zahrady
 • shromažďování všech potřebných podkladů
 • studie v jedné nebo více variantách, půdorysný výkres s popisy záměrů, skici, doplněný 3D perokresbami nebo vizualizacemi, inspirativní fotografie, studie řešení pergoly aj. staveb
 • konzultace na řešené lokalitě, případně následná konzultace v kanceláři
 • dopracování studie do konečné podoby, je-li změn více a dospecifikování stavebních prvků
 • osazovací plán: výkres v měřítku + soupis druhů ke konzultaci
 • konzultace rostlin
 • dotvoření celého projektu s podklady pro realizaci
 • vytvoření více CN nabídek na realizaci zeleně, případně nabídky na řešení stavebních prací
 • předání projektu
 • realizace stavebních prvků
 • realizace zeleně

Podrobněji o postupu řešení rodinných zahrad viz Návrhy zahrad.

Realizačně jsme schopni náš návrh zajistit po stránce:

 • založení zeleně
 • ozelenění střešních zahrad
 • tvorby koupacích a okrasných jezírek a dalších vodních prvků
 • automatického závlahového systému
 • osvětlení zahrad
 • kácení dřevin (běžné, rizikové, postupné, dále štěpkování dřevní hmoty, frézování pařezů, odstranění náletů, nárostů atd.)
 • drobných i větších stavebních prací
 • údržba zeleně