Návrhy zahrad

Návrhy zahrad

Návrh rodinné zahrady - proč?

 • Určí veškeré funkce na zahradě, nejen zeleň
 • Vyřeší vzhled zahradních staveb
 • Specifikuje záhony, jejich charakter a trávník
 • Je využitelný pro jednání s úřady
 • Zajistí investorovi více cenových nabídek na realizaci
 • Dá Vaší zahradě myšlenku a tvar

Návrhy zahrad  - proč je chtít?

Zahrada je dnes chápána jako nedílná součást životního prostoru každého člověka, který se rozhodl žít ve svém
vlastním domě a tak by jí měla být od počátku koupi pozemku věnována náležitá pozornost. Ptáte se proč?
Tak třeba proto, že zahradu celý rok vizuálně vnímáme a velmi často v ní pobýváme, nebo proto že zahrada stárne spolu s námi a je odrazem naší péče a životního postoje. Také proto, že i v zahradě by se mělo dobře „bydlet“, že by měla dobře fungovat a ještě navíc "se líbit" - že by tedyb neměla být jenom o zeleni.

Projekt rodinné zahrady obsahuje po dokončení tyto části:

 1. Studie
  1. Půdorysná studie zahrady v měřítku (i více variant)
  2. Perokresby nejzajímavějších prostor
  3. Vizualizace (lze zachytit cokoli)
  4. Studie osvětlení
  5. Studie drobných zahradních staveb – pergoly, altány, sklady, …
  6. Studie herní prvků
 2. Projektová dokumentace
  1. Průvodní a technická zpráva
  2. Osazovací plán zeleně
  3. Soupis rostlin, výkaz výměr
  4. Projekt závlahového systému
  5. Projekty drobných staveb
  6. Cenové nabídky na realizaci od více osvědčených firem

Půdorysná studie zahrady

Studie zahrady je zahradně - architektonickým podkladem v měřítku (nejčastěji 1:100), který řeší základní funkce zahrady, její tvar, rozmístění a propojení. Dává konkrétní myšlenky, využití a podobu, aniž by jmenovitě řešila její osázení. Jedná se o celkové kompoziční řešení, vyhovující všem provozně-funkčním vztahům, které neřeší detaily. Inspiruje se samotnou stavbou domu a aplikuje do sebe exteriérovou tvář této stavby, odráží v sobě investora (jeho přání a požadavky). Především ale investorovi šetří čas i finance tím, že již od první fáze stavby domu tuší, kde budou zpevněné plochy a stavby a jaké na ně budou technologické požadavky. Studie je připravována „na míru“ pro každého investora, neboť každý člověk je jiný, má odlišné názory a rozdílný životní styl. Podle diametrálně odlišných pohledů na zahradu se rodí zajímavé a originální návrhy zahrad, které svou „výbavou“ a vzhledem svým majitelům plně vyhovují a mají neopakovatelného genia loci.

Svůj přínos má studie zahrady i pro jednání s úřady, kdy se do jedné žádosti najednou zahrnou ideálně všechny řešené stavební objekty na pozemku.

Studie zahrady může být zpracována v mnoha různých variantách, které mají svou odlišnou tvář i styl, konečný výběr je ale ponechán na investorovi (architekt i s tímto samozřejmě pomáhá).

Osazovací plán

Osazovací plán vychází ze studie a je jádrem celého řešení osázení zahrady rostlinami. Jednotlivé záhony, které nám vyspecifikovala studie, jsou rozpitvány do poslední rostlinky, a to až na úroveň kultivarů. Osazovací plán je opět částečným odrazem investora - má-li nějaké oblíbené rostliny, měly by se tyto druhy v zahradě rozhodně objevit, umožňují-li to přírodní podmínky.

Architektovu volbu kombinace rostlin ovlivňuje mnoho faktorů a záměrů. Jedná se např. o kombinace barevnosti, rychlosti růstu, doby květu, proměnlivosti, habitu, o práci s tvarem rostlin, s jejich vůní, chutí, stálezeleností apod.

Ruku v ruce s osazovacím plánem jde i technické řešení zahrady, kdy jsou rozklíčovány neživé materiály a stavební prvky, závlahový systém, osvětlení, zapojeno je případně i umění ve svém nejrůznějším projevu a další žádané prvky.