Hodnocení dřevin a péče o ně

Hodnocení dřevin a péče o ně

Developeři a firmy

Myslete i na okolí své firmy

  • Dáme Vaší zahradě myšlenku a tvar
  • Zařídíme získání státních a evropských dotací
  • Navrhneme a ukážeme Vám zahradu v 3D návrhu
  • Zařídíme realizace u kvalitní a ověřené firmy
  • Postaráme se o autorský dozor

Hodnocení dřevin a péče o ně

Připravíme pro Vás podrobnou i zjednodušenou inventarizaci zeleně, ze které vyplyne návrh pěstebních opatření (typizace pěstebních opatření, jejich popis, třídy obtížnosti a nacenění). V případě nutnosti zeleň zaměříme a zaneseme do mapy. Projekty pěstebních opatření lze podávat do dotačních titulů. Zajistíme i dodatkové analýzy, hodnocení kompozice, grafy, návrh obnovy vegetačních prvků apod.

Jsme schopni zajistit realizaci pěstebních opatření spolehlivými odbornými firmami s letitou praxí v tomto oboru. Samozřejmostí je péče o památné stromy, stromořadí apod., stejně jako kácení dřevin, včetně rizikového, s kompletním úklidem lokality, frézováním pařezů a štěpkování dřevní hmoty.