Obec České Libchavy

Obec České Libchavy

Developeři a firmy

Myslete i na okolí své firmy

  • Dáme Vaší zahradě myšlenku a tvar
  • Zařídíme získání státních a evropských dotací
  • Navrhneme a ukážeme Vám zahradu v 3D návrhu
  • Zařídíme realizace u kvalitní a ověřené firmy
  • Postaráme se o autorský dozor

Obec české Libchavy:

V obci byly řešeny plochy vytipované plochy veřejné zeleně. Ve formě studie bylo řešeno ozelenění plochy, která bude sloužit jako park a zároveň navazuje na rekonstruovaný sběrný dvůr. Při prezentaci a prosazování tohoto záměru pomohly kvalitní vizualizace rekonstruovného sběrného dvora i navazujícího parčíku.

Dále bylo řešeno ozelenění svažitých ploch kolem nového multifunkčního hřiště, navazujícího na areál kolem restairace Habřinka. Většina výsadeb byla řešena s cílem rychlého zapojení rosltin, které jsou vesměs stálezelené a půdopokryvné. Vše doplňují dlouhodoběji květoucí trvalky a traviny, začleněno pro oživení je i suché kamenné koryto. Dořešeny budou „poutací prvky“ v podobě maket míčů a volnočasová náplň plochy, navazující n ahřiště, kde se uvažuje o lezecké stěně, trampolíně atd.