Autorský dozor

Autorský dozor

Autorský dozor

Proč chtít autorský dozor ?

  • Ochrana Vašich investic
  • Kontrola provedení díla
  • Komunikace s realizační firmou
  • Dořešení detailů přímo v terénu
  • Nezávislost

Autorský a technický dozor

Vzhledem ke zkušenostem v oboru velmi doporučuji autorské a technické dozory, a to i při realizaci rodinných zahrad. Spolupracujeme pouze s firmami, které jednají fér a na rovinu, přesto je třeba některé věci dořešovat a rozhodovat přímo v terénu.

Bohužel, viděla jsem několik mnou navržených zahrad realizovaných bez autorského dozoru „v rámci úspor“, kde podle původního osazovacího plánu nebylo vysazeno bohužel ani 25 % rostlin. Řešení takovéto zahrady absolutně ztratí jakýkoli záměr, Vaše investice do tohoto projektu byla víceméně zbytečná a navíc nemohu řešit problémy s dílem, pokud je takto výrazně změněno. Veškeré náhrady rostlin musí respektovat určitá pravidla, která požaduji. Problémem jsou nejen záměny rodové, druhové a kultivarové, ale i zásadní změny ve velikostech navržených rostlin, případně nerespektování navržených neživých materiálů (některé firmy mají své zdroje a oblázkem jedné frakce nahrazují jakýkoli štěrk nebo drť, i když je výslovně určená v technické zprávě, stejně jako s oblibou používají drahý labský valoun místo navržených pískovců, granitů, vápenců atd.....výsledek je pak naprosto odlišný od mého záměru). Proto zvažte, zda-li neinvestujete malou částku do mého dozoru, kdy dojedu realizaci několikrát zkontrolovat.

Autorský dozor je financovaný sumou 500 Kč / hod. a cestovným na danou lokalitu, jeho četnost je závislá na složitosti řešení zahrady - někdy postačí pouze dvě návštěvy, jindy ani  pět nestačí.

Při realizaci větších děl zahradní architektury jsou pak autorské dozory naprostou nezbytností a znamenají jak ochranu investora, tak odborný dohled na realizací.