Města a obce

Města a obce

Developeři a firmy

Myslete i na okolí své firmy

 • Dáme Vaší zahradě myšlenku a tvar
 • Zařídíme získání státních a evropských dotací
 • Navrhneme a ukážeme Vám zahradu v 3D návrhu
 • Zařídíme realizace u kvalitní a ověřené firmy
 • Postaráme se o autorský dozor

Města a obce

Pro města a obce jsme schopni zajistit řešení jakékoli plochy veřejné zeleně, včetně stavební problematiky.

Veřejnou zeleň řešíme od prvotních fází jednoduchých studií, které pomohou investorovi najít vhodné a účelné využití plochy, až po podrobné prováděcí dokumentace. V případě potřeby spolupracujeme s osvědčenými uznávanými architektonickými ateliéry. Také se společností, zajišťující kvalitní vizualizace, které pomohou záměry jednoznačně a průkazně osvětlit na veřejnosti – dochází tak k výraznému ulehčení procesu schvalování těchto projektů.

Jednotlivé plochy veřejné zeleně (parky, náměstí, parkově upravené plochy, ulice, hřbitovy, návsi, stromořadí atd.) jsme schopni vyřešit kompletně se všemi dotčenými problematikami (hodnocení stávající zeleně, cestní sítě, herní prvky apod.). Připravíme zaměření, zhodnocení současného stavu, analýzy, grafy, inventarizace, pěstební opatření, etapizovaný návrh výsadeb včetně rozpočtů.

Do této kategorie spadá i řešení dětských herních prvků a hřišť, kdy používáme certifikované herní prvky osvědčených firem.

Pro města a obce zajistíme:

 • autorské a technické dozory, pomoc s výběrovým řízením
 • hodnocení stávající zeleně, inventarizace, pěstební opatření, kácení dřevin a úklid dřevní hmoty
 • péči o stávající plochy zeleně
 • kompletní řešení náměstí, návsí a dalších ploch s podobnou náplní
 • řešení parků, lesoparků a parkově upravených ploch, včetně jejich rekonstrukcí
 • řešení školních zahrad a zahrad kolem dalších naučných a volnočasových zařízení
 • řešení dětských herních prvků, hřišť a dalších naučných ploch
 • kompletní řešení stromořadí a ulic
 • tvorba a rekonstrukce návsí
 • zajištění kvalitních fotorealistických vizualizací, které pomohou prosadit jakýkoli záměr