Obecný ceník

Obecný ceník

Návrhy zahrad

  • Cenu máte přesně stanovenou předem
  • Cenová nabídka je rozpoložkovaná podle jednotlivých kroků
  • Na vícepráce jste upozorněni předem (co a za kolik)
  • Stanovení CN je zdarma, pokud mám dostatečné podklady
  • Jakákoli návštěva na řešené lokalitě je placená

Ceny projektů rodinných zahrad

Cena bývá stanovena po první schůzce a získání veškerých podkladů. Cenu lze stanovit i bez schůzky za předpokladu zaslání požadované dokumentace a vyplnění dotazníku "zahradního interwiev". Cenová nabídka je rozpoložkována podle jednotlivých požadovaných služeb např. studie zahrady, perokresba, snímek vizualizace, studie pergoly, osazovací plán atd.

Cílem naší firmy je poskytovat kvalitní kompletní projekty řešící zahradu jako celek, s důrazem na originalitu a „full service“, které vyžadují potřebnou péči ze strany architekta. Pochopte prosím, že nemáme ambice vstupovat do výběrových řízení na nejnižší cenu projektu, cílem nejsou ani neopodstatněné předražené projekty.

  • první schůzka je honorována hodinovou sazbou 450,-Kč/hod. + cestovné v případě návštevy architekta přímo u Vás
  • kompletní projekt malých zahrad, plocha do 400,- m2, cena od 7.000,- Kč, záleží na konkrétní rozsáhlosti a složitosti řešení
  • středně velké zahrady, plocha od 400 m2 – 1.000 m2, cena od 10.000,- Kč
  • ostatní zahrady, plocha od 1.000 m2, cena od 13.500,- Kč
  • cena odborné konzultace 450,-/hod. (poradenství v oboru)

Cenu nejvíce ovlivňuje členitost pozemku, kvalita dodaných podkladů, složitost požadovaného řešení, řešení dalších prvků např. jezírko, dlážděné plochy, pergoly, altány apod., požadavky na začlenění stávající zeleně, možnost zapojení vizualizací a počítačové modelace. Cena je stanovena velmi přesně, pokud nevznikají vícepráce. Jakmile řešíme cokoli nad rámec domluvené ceny, jste na to řádně upozorněni.

 

Ceny projektů zeleně pro firmy, města a obce:

Ceny stanovujeme na základě konkrétních požadavků a vstupních dat, více vždy na dotaz (jedná se o velmi širokou problematiku, kterou nelze kategorizovat). Ceny odpovídají cenám běžným na trhu (dle ceníku ČKA).