Podívejte se ...

Podívejte se ...

Návrhy zahrad

5 důvodů proč to nechat na zahradním architektovi:

 • Dáme Vaší zahradě originální myšlenku a tvar
 • Navrhneme a ukážeme Vám zahradu v 3D návrhu
 • Řešíme zahradu kompletně, nejen v oblasti zeleně
 • Zařídíme realizace u kvalitní a ověřené firmy
 • Vyvarujete se zbytečných chyb

Podívejte se, jak vzniká návrh zahrady

 1. schůzka na řešené lokalitě, vypracování „zahradního interwiev“, fotodokumentace, zaměření zahrady
 2. shromažďování dalších potřebných podkladů
 3. vytvoření půdorysné studie v jedné nebo více variantách, doplňkové skici, 3D perokresby nebo vizualizace, studie řešení pergoly a jiných drobných staveb, studie osvětlení, herní prvky, inspirativní materiály
 4. doručení studie investorovi a ponechání času na její řádné prostudování
 5. konzultace studie na řešené lokalitě, případně následná konzultace v kanceláři
 6. dopracování studie do konečné podoby a dospecifikování stavebních prvků
 7. osazovací plán: výkres s navrženými rostlinami v měřítku + soupis druhů ke konzultaci
 8. konzultace osazovacího plánu, zapracování případných změn
 9. dotvoření celého projektu s veškerými podklady pro realizaci
 10. podrobné soupisy druhů vysazovaných rostlin, abecední soupisy, výkazy výměr
 11. průvodní a technická zpráva: popis kompozice, řešení výsadeb, popis neživých materiálů a prvků
 12. projekt automatického závlahového systému, projekt osvětlení atd.
 13. vytvoření více cenových nabídek na realizaci zeleně, případně nabídky na řešení stavebních prací
 14. předání projektu
 15. realizace stavebních prvků s autorskými dozory
 16. realizace zeleně s autorskými dozory