Proč zahradní architekt ?

Proč zahradní architekt ?

Návrh rodinné zahrady - proč?

 • Určí veškeré funkce na zahradě, nejen zeleň
 • Vyřeší vzhled zahradních staveb
 • Specifikuje záhony, jejich charakter a trávník
 • Je využitelný pro jednání s úřady
 • Zajistí investorovi více cenových nabídek na realizaci
 • Dá Vaší zahradě myšlenku a tvar

Proč zahradní architekt ?

Návrhy zahrad - 5 a více důvodů proč "to nechat" na zahradním architektovi

 • zahradní architekt je vysokoškolsky vzdělaný ve svém oboru se zkušenostmi a praxí
 • přistupuje ke každému klientovi individuálně, navrhuje originální řešení
 • je nezávislý a nestranný, nepreferuje prvky a řešení za účelem získání provizí
 • jako odborník navrhne vhodné druhové složení vhodné pro danou lokalitu
 • je osobou odproštěnou od „jednosměrného vidění řešení“
 • nepodmiňuje návrh řešení omezeným možnostem realizační firmy
 • požadovanou plochu vyřeší komplexně a kompletně s ohledy na všechny zasažené obory, poskytuje při řešení zeleně „full service“
 • zajistí autorský a technický dozor nad celou realizací, aby bylo dosaženo cíle v souladu s dokumentací, chrání investice svého klienta
 • spolupracuje s více odbornými firmami v jednotlivých okruzích a vybere Vám nejvhodnější realizační firmu přesně podle Vašich požadavků
 • zajistí Vám realistickou vizualizaci „čehokoli“, co si v návrhu neumíte představit
 • v návrhu respektuje Vaše finanční limity na realizaci
 • od počátku eliminuje případná nevhodná a nevratná špatná rozhodnutí (např. nedopustí bezhlavou likvidaci stávající zeleně atd.
 • není slepý k okolí řešené plochy, ke stavbám a územně plánovacím dokumentacím
 • snaží se respektovat požadavky klienta, jeho přání a potřeby, které ale usměrňuje správným směrem
 • zahradní architekt by měl být i osobou, která Vám bude naslouchat, radit a ochotně vysvětlovat